Monthly Archive: אוקטובר 2017

נשפך שמן 0

טוב שם משמן טוב | ביטוחים לעסקים

"טוב שם משמן טוב" זה לא רק פסוק מספר קהלת, אלא האמת המקצועית שצריכה להנחות כל בעל מקצוע או עסק שרוצה להתפרנס בכבוד. ביטוח אחריות מקצועית נועד להגן על בעלי מקצועות חופשיים ועסקים במקרה...

פגישה עסקית 0

עסקים השמת בכירים וכל מה שביניהם

תחום העסקים הינו תחום מעניין ומרתק. העניין הרב שתחום העסקים מספק נובע מכך שתחום העסקים יכול להיות קשור לכל דבר בעולם המודרני. אמנם ישנה את הסברה כי תחום העסקים קשור אך ורק בנדל״ן או...